img
Testler

Menfez Debi Testi

Menfez Debi Testi

Kurulu bir sistemin işletme koşullarında gerekli performans yeterliliğini kontrol etmek amacı ile HVAC sistemlerinde performans testleri yapılır. Yapılan testler ve elde edilen veriler doğrultusunda sistemin performans yeterliliği ve enerji verimliliği değerlendirilir ve sonuçlar raporlanır. 


Performans Testlerinin Faydaları

- Mevcut durum tespiti
- Problemlerin belirlenmesi
- Enerji analizi
- Sistem değerlendirmelerinin yapılması